Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Informacje dla akcjonariuszy spółki QUARTZ S.A.

Ogłoszenie o obowiązku dematerializacji akcji

Spółka informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86/2020 z dnia 5 maja 2020 pod pozycją 20184, ukazało się ogłoszenie o wezwaniu Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, zgodnie z wymogiem art. 16 ustawy z dnia 20.08.2019 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Firma

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel./faks: +48 22 775 11 75
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

Projekt i wdrożenie al-tair.pl