Ogłoszenie o obowiązku dematerializacji akcji

Spółka informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86/2020 z dnia 5 maja 2020 pod pozycją 20184, ukazało się ogłoszenie o wezwaniu Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, zgodnie z wymogiem art. 16 ustawy z dnia 20.08.2019 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.