Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Informacje dla akcjonariuszy spółki QUARTZ S.A.

Informacja PKO BP BM o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”).

Zawiadomienie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Na podstawie art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych w brzemieniu obowiązującym od 1 marca 2021r, niniejszym Zarząd QUARTZ S.A. w zwołuje na 17 czerwca 2021 o g. 12.00, w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, przy ul. Glogera 2/26 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o obowiązku dematerializacji akcji

Spółka informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86/2020 z dnia 5 maja 2020 pod pozycją 20184, ukazało się ogłoszenie o wezwaniu Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, zgodnie z wymogiem art. 16 ustawy z dnia 20.08.2019 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Pobierz

Company

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775 11 75
tel. +48 783 280 500
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

NIP:531-000-48-80
REGON:011002660

Project and Design by al-tair.pl