Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Informacje i wiadomości z QUARTZ S.A.

W 2022 QUARTZ pokryje 25% energii z własnej instalacji fotowoltaicznej

W 2022 QUARTZ pokryje 25% energii z własnej instalacji fotowoltaicznej

Ekologiczne korzyści, jakie przynoszą systemy solarne, wynikają ze specyfiki samego światła słonecznego . Najważniejsze zalety energii słonecznej to przede wszystkim jej odnawialność, co oznacza, że nigdy jej nie zabraknie, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, które – według szacunków naukowców – skończą się za kilkadziesiąt lat.

Ten rodzaj energii uznaje się też za zrównoważony, czyli taki, który zaspokoi potrzeby współczesności, bez narażania potrzeb kolejnych pokoleń. Zalety energii słonecznej obejmują również jej dużą dostępność. Każdy ma możliwość pozyskiwania prądu ze słońca, ponieważ światło gwiazdy występuje na całej kuli ziemskiej. Dzięki temu może być z łatwością wykorzystywane w ciągu dnia w dowolnym miejscu na świecie.

✅Instalacje fotowoltaiczne należą do najbardziej przyjaznych dla przyrody, czystych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej.

✅Nie wytwarzają zanieczyszczeń, hałasu, dwutlenku węgla ani w żaden inny sposób nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

✅Można je także poddać recyklingowi.

W ramach swojej Polityki Środowiskowej Quartz SA zobowiązuje się w roku 2022 do pokrycia 25% swojego zapotrzebowania na prąd energią pochodzącą z własnej instalacji fotowoltaicznej.


Dopiero marzec a pierwsze 50kW już stoi.

Firma

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775 11 75
tel. +48 783 280 500
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

NIP:531-000-48-80
REGON:011002660

Projekt i wdrożenie al-tair.pl