Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Informacje i wiadomości z QUARTZ S.A.

Przestańmy bać się „plastiku” - zacznijmy go odpowiednio używać!

Przestańmy bać się „plastiku” - zacznijmy go odpowiednio używać!

Już od wielu lat świat dąży do gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej elementami są m. in. ekoprojektowanie, ocena cyklu życia produktów, czy minimalizacja śladu węglowego.
Okazuje się, że stosowanie opakowań z tworzyw sztucznych odpowiada za zaledwie 0,6% średniego śladu węglowego generowanego przez jednego konsumenta na terenie Europy.
Oczywiście do wytworzenia opakowań z tworzyw sztucznych także potrzebna jest energia i obecnie niemal w całości jest ona czerpana ze źródeł nieodnawialnych. Jednak, jeśli zastąpilibyśmy te opakowania materiałami alternatywnymi (t.j. papier, metal, szkło) okazuje się, że zużycie energii oraz emisja gazów cieplarnianych byłyby jeszcze wyższe!
Jak można argumentować „ekologiczność” zastosowania tworzyw sztucznych?
Po 1 Opakowania z nich wykonane zapewniają skuteczną ochronę produktu przy znacznie mniejszej ilości materiału wykorzystanego na jednostkę, co oznacza mniejsze zużycie energii oraz mniejszą emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z opakowaniami z materiałów alternatywnych.
Po 2 Poprzez to, że opakowania z tworzyw sztucznych są lżejsze to podczas transportu jest znacznie mniejsze zużycie energii.
Po 3 Często opakowania z tworzyw sztucznych zajmują mniej miejsca, więc tym samym transportem możemy przewieźć większą liczbę gotowego wyrobu.
Po 4 W wielu przypadkach opakowania z tworzyw sztucznych zapobiegają stratom żywności, gdyż przedłużają okres przydatności do spożycia świeżych produktów spożywczych.
Po 5 Energia zużywana do przerobienia opakowań z materiałów alternatywnych jest dużo większa niż w przypadku recyklingu tworzyw sztucznych.
Wszystkie powyższe punkty mają wpływ na ślad węglowy, czyli całkowitą ilość dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (np. metanu czy podtlenku azotu) bezpośrednio albo pośrednio emitowanych przez produkt podczas jego pełnego cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment, LCA). Od pozyskania surowca poprzez produkcję i transport aż po recykling i utylizację.
Więc przestańmy bać się „plastiku” - zacznijmy go odpowiednio używać!

Nie śmiecić plastikiem! to sensowniej niż zrywać z plastikiem

Źródła:

Prezentacja „Nie śmiecić plastikiem! to sensowniej niż zrywać z plastikiem”, Circular Packaging Design, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych PZPTS, 2020

Raport Denkstatt pt. Wpływ opakowań z tworzyw na zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych

Firma

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775 11 75
tel. +48 783 280 500
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

NIP:531-000-48-80
REGON:011002660

Projekt i wdrożenie al-tair.pl