Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Informacje i wiadomości z QUARTZ S.A.

Azot - dlaczego go stusujemy

Azot - dlaczego go stosujemy

Wiemy doskonale, że najważniejsze jest wnętrze. Jednak to, co znajduje się w środku, wymaga odpowiedniego opakowania. A o opakowaniach wiemy wszystko. Znamy też potrzeby różnych dziedzin przemysłu i wychodzimy im naprzeciw. Od 1988 roku dostarczamy produkty tylko najlepszej jakości, wytworzone przy użyciu najnowocześniejszych technologii.

Wielu producentów potrzebuje konfekcjonowania i pakowania swoich produktów w atmosferze wolnej od zanieczyszczeń. Ani lekarstwa, ani żywności, ani kosmetyki nie mogą mieć kontaktu z tlenem i parą wodną, ponieważ wchodzą z nimi w reakcję chemiczną. Zwłaszcza tlen może wpłynąć negatywnie na jakość produktu. W wielu produktach spożywczych w czasie przechowywania lub obróbki technologicznej zachodzą niepożądane przemiany chemiczne. Do tego typu procesów zalicza się utlenianie, w wyniku którego np. jełczeją tłuszcze. Jak temu zapobiec? Dzięki użyciu azotu w procesie pakowania. Azot jest gazem obojętnym o wysokim stopniu czystości. W opakowaniach z żywnością przeważnie używa się go do wypierania tlenu atmosferycznego. Pozwala to zapobiec procesowi utleniania żywności i hamuje wzrost mikroorganizmów tlenowych. Dzięki temu, że powoli przenika przez plastikową folię na dłużej pozostaje w opakowaniu. Ponad to dzięki niskiej rozpuszczalności w wodzie, zapobiega również zapadaniu się opakowań poprzez utrzymywanie właściwej objętości wewnątrz.

Obecnie notujemy znaczący wzrost zapotrzebowania na produkty świeże i naturalnie konserwowane, zaspokojenie tych potrzeb może zapewnić pakowanie w atmosferze zmodyfikowanej (Modified Atmosphere Packaging, MAP). Co się kryje za tą nazwą? MAP oznacza, że naturalne powietrze z otoczenia zostało w opakowaniu zastąpione przez gaz lub mieszaninę gazów, często azotu i dwutlenku węgla. Nasza firma wykorzystuje azot dopuszczony do kontaktu z żywnością w Europie klasyfikowany jako dodatek do żywności pod numerem E941. Opakowanie w atmosferze ochronnej utrzymuje stan świeżości produktów przez dłuższy czas.

Stosowanie w procesie pakowania technologii MAP niesie ze sobą wiele korzyści, to nie tylko dłuższy okres przydatności do spożycia, ale też wyższa jakość, mniej odpadów z powodu ograniczenia utylizacji zepsutej żywność, mniej konserwantów – konsumenci dostają produkt niezawierający sztucznych dodatków, większe możliwości sprzedaży.

Firma

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775 11 75
tel. +48 783 280 500
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

NIP:531-000-48-80
REGON:011002660

Projekt i wdrożenie al-tair.pl