Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Projekty EU

Projekty EU

CEL PROJEKTU

 Informujemy, iż QUARTZ S.A. (dalej: Spółka) otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą „Dotacja na kapitał obrotowy dla Quartz SA” udzielnego w ramach  działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie przeznaczone jest na poprawę bieżącej płynności finansowej Spółki w związku z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19

OPIS PROJEKTU

Zgodnie z zasadami dofinansowania efektem jaki Spółka może osiągnąć jest poprawa bieżącej płynności finansowej i ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19

Okres realizacji projektu zawiera się pomiędzy 14.07.2020 a 30.09.2020

BENEFICJENT

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wartość całkowita projektu:206.660,16 PLN
Wartość dofinansowania UE: 206.660,16 PLN

Company

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775 11 75
tel. +48 783 280 500
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

NIP:531-000-48-80
REGON:011002660

Project and Design by al-tair.pl