Zapytanie ofertowe ZK-1/Q/13

Nowy Dwór Mazowiecki 03.07.2013r

Znak sprawy ZK-1/Q/13

Quartz S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowej maszyny do konfekcjonowania produktów w saszetki.

Oferty należy składać  do dnia 10.07.2013r. do godz. 12:00 w siedzibie  zamawiającego.

Szczegółowe informacje w załącznikach:
Pliki do pobrania:
Zapytanie cenowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy

Uwaga !
Informacja dla Wykonawców w zapytaniu cenowym ZK-1/Q/13 w pkt 6 ppkt a) zauważono pomyłkę :

 jest:
a) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.

Powinno być :

a) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w EUR

UWAGA: Dotyczy postępowania ZK-1/Q/13. Informujemy, że przedłużyliśmy termin składania ofert do dnia 15.07.2013 do godziny 12:00

Wróć