Projekt "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza"

Quartz S.A. zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”. 

Działanie 2.3 Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, zatytułowany:

„Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Quartz S.A. w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup i wdrożenie systemu klasy ERP przeznaczonego do udoskonalenia dotychczasowego, stwarzającego szereg ograniczeń systemu zarządzania firmą”. 

Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 583 484,94 PLN, w tym kwota wydatków kwalifikowanych: 

413 562,00 PLN.

Umowę na dofinansowanie projektu zawarto w dniu 04 grudnia 2012 roku. na kwotę o wartości 206 781,00 PLN, w tym:

z EFRR 175 763,85 PLN oraz z budżetu państwa: 31 017,15 PLN.

Termin realizacji projektu: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.09.2013 r.

Realizacja tej inwestycji stanowi kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnego przedsiębiorstwa, działającego w oparciu o innowacyjne technologie informatyczne z dziedziny nowoczesnego zarządzania firmą.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Wróć