Program „Paszport do Eksportu”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Etap II Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu", oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym.

Quartz S.A. zrealizowała program „Paszport do Eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działania proeksportowe są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach tego programu rozszerzyliśmy nasze usługi na rynku europejskim.

Termin realizacji projektu: 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach projektu: 69 437,10 PLN

w tym: 85% ze środków EFRR
15% z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz z budżetu państwa

Wróć