Dofinansowanie z UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Etap II Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu", oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym.

Quartz S.A. realizuje program „Paszport do Eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działania proeksportowe są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach tego programu rozszerzamy nasze usługi na rynku europejskim.

 Z przyjemnością informujemy, że odnieśliśmy sukces aplikując o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II – „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”.
Działanie 2.3 Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zawarliśmy umowę o dofinansowanie na realizację projektu:

„Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Quartz S.A. w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup i wdrożenie systemu klasy ERP przeznaczonego do udoskonalenia dotychczasowego , stwarzającego szereg ograniczeń systemu zarządzania firmą”.

Realizacja tej inwestycji stanowić będzie kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnego przedsiębiorstwa, działającego w oparciu o innowacyjne technologie informatyczne z dziedziny nowoczesnego zarządzania firmą.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wróć