Skip to main content

Polityka cookies

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest firma QUARTZ S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Leśna 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, /faks:
  +48 22 775 11 75, e-mail: ido@quartz.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej quartz.pl
 2. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych, mianowicie prowadzonej rekrutacji oraz zgody na pozostawienie danych w bazie danych QUARTZ S.A. na potrzeby przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, które jej dotyczą, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne w Polityce Prywatności QUARTZ S.A., dostępnej na stronie internetowej quartz.pl
 4. Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
  i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem
  i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

I. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES 

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies

sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

 II. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTEPÓW DO COOKIES 

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
  w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 

 

 

Ostatnia weryfikacja aktualności/zgodności treści Polityki została przeprowadzona przez IDO QUARTZ S.A.

10.04.2020