Rodzaje laminatów

Laminat, jest to taśma sklejona z co najmniej dwóch warstw różnych materiałów, z których jedna stanowi warstwę zewnętrzną, przeznaczoną do nadruku, a druga jest warstwą wewnętrzną, umożliwiającą formowanie saszetki. W najprostszej wersji jest to papier i polietylen o różnych grubościach. Laminat może być sklejany z trzech, czterech, a nawet z pięciu różnych warstw, z których każda nadaje mu odpowiednie cechy potrzebne do uzyskania jak najlepszego opakowania: wytrzymałość mechaniczną, chemiczną, barierowość, możliwości nadruku oraz ekspozycji zawartego w nim preparatu. Warstwy te łączone są ze sobą za pomocą klejów lub polietylenu.

W zależności od preparatu, jaki chcemy pakować w saszetki, musimy dobrać do niego odpowiedni laminat, który oprócz wytrzymałości mechanicznej da nam pewność niezmienności cech produktu w okresie jego gwarancji. Podstawowym i pierwszym kryterium jest wybór laminatu pod względem jego barierowości, czyli zdolności do przepuszczania gazów. Niektóre preparaty wymagają bardzo szczelnego opakowania, zwłaszcza preparaty czułe na światło, wrażliwe mikrobiologicznie oraz preparaty na bazie lotnych rozpuszczalników. Są preparaty, które zdecydowanie wymagają opakowania o niskiej barierze i są takie dla których nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Laminaty posiadające aluminium jako jedną z warstw, niezależnie od jej grubości, charakteryzują się bardzo wysoką barierowością. Również laminaty zawierające warstwę specjalnego tworzywa o nazwie EVOH są wysoko-barierowe (stosuje się je najczęściej w przemyśle spożywczym).

Następny etap to dobór laminatu pod względem odporności mechanicznej. Odporność mechaniczna to w skrócie podatność saszetki na uszkodzenia pod wpływem nacisku. Dla saszetek małych, przeznaczonych na wklejki do gazet i czasopism stosuje się laminaty najczęściej cztero- lub pięciowarstwowe, o wytrzymałości od 1,5 do 2,0 ton nacisku na gotową saszetkę. Dla saszetek przeznaczonych do rozdawnictwa lub sprzedaży stosuje się laminaty dwu- lub trzywarstwowe o wytrzymałości na nacisk od 100 do 500 kg w zależności od rodzaju preparatu, grubości laminatu i wielkości saszetki.

Kolejny etap to dobór laminatu pod względem odporności chemicznej, czyli zgodności z produktem. Badanie kompatybilności laminatu i produktu jest jednym z najważniejszych testów jakie należy wykonać przy wyborze laminatu. Zaniechanie tego testu, może spowodować katastrofalne skutki. Warstwę wewnętrzną laminatu zazwyczaj stanowi polietylen, materiał o nie najwyższej barierowości. Polietylen jest przepuszczalny dla wielu substancji chemicznych. Pomimo, że sam najczęściej nie wchodzi w reakcje z produktem, to umożliwia jego penetrację do kolejnych warstw laminatu. Mogą wtedy występować reakcje niekorzystne zarówno dla preparatu jak i laminatu. W efekcie może dojść do rozwarstwienia laminatu i utraty jego właściwości mechanicznych oraz estetycznych. Dodatkowo, prawdopodobne są zmiany chemiczne w preparacie, a co za tym idzie również zmiany jego właściwości. Proces badania kompatybilności trwa około trzech miesięcy, ale warto go przeprowadzić. Zajmuje się tym firma pakująca lub producent laminatu.